سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قنبری – استادیار بخش عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن معجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی دانشگاه تربیت معلم تهران
وحید یزدان جو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

کاوش های صحرایی در ارزیابی ویژگی های خاک یا سنگ یکی از بخش های اصلی پروسه طراحی ژئوتکنیکی کی باشد که در تکمیل آزمایشات جهت بدست آوردن پارامترهای مهندسی خاک اهمیت روز افزونی پیدا کرده اند(۳). در ازمایشات آزمایشگاهی به دلیل دست خوردگی غیر قابل اجتناب نمونه ها، ناشی از عوامل انسانی و دستگاهی و همچنین شرایط واقعی محل، نتایج خیلی دقیق و معتبری را منعکس نمی کنند و لزوم استفاده از آزمایشات برجا را در پی دارد. ازمایشات بر جا به دلیل داشتن شرایط واقعی تر تنش در محل و دست خوردگی کمتر خاک، از اعتماد بیشتری در نتایج حاصله برخوردارند. یکی از این ازمایشات صحرایی که استفاده از آن در سالهای اخیر رو به افزایش بوده و تحقیق بر روی آن و تکمیل و پیشرفت تجهیزات آن موضوع تحقیق بسیاری از محقیقن می باشد، آزمایش پرسیومتری است (۲). پرسیومتری یک روش کاوش صحرائی ژئوتکنیکی است که اطلاعات مفید و معتبر زیادی در ارتباط با رفتار مکانیکی خاک ها بدست می دهد (۷) و از نتایج آن می توان در زمینه های دیگر مانند طراحی شمع ها و یا ایجاد ارتباط بین این نتایج و ویژگی های دیگر خاک استفاده نمود (۹،۱). در این مقاله ضمن معرفی آزمایش پرسیومتری، تئوری و روشهای اجرا، انواع مختلف آن و روش ها و تجهیزات جدید این آزمایش بررسی و مقایسه اس نیز این آزمایش و نتایج آن با سایر آزمایشات صحرایی صورت گرفته است.