سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

والح آقازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
منوچهر اولیازاده –
معصومه ترابی –

چکیده:

کانسار پورفیری مس سونگون حدود ١٨ میلیون تن مس اکسیدی با عیار متوسط ٠/٤ درصد مس دارد . استحصال مس از منابع سولفیدی به روش فلوتاسیون و ذوب در این معدن در دست احداث است . ولی تاکنون فعالیتی درباره استحصال مس از منابع اکسیدی انجام نگرفته است . روش معمول استحصال مس از مناب ع اکسیدی کم عیار ، فروشویی به روش توده ای ، استخراج با حلال و الکترووینینگ می باشد . بنابراین در تحقیق حاضر مطالعات پایه ای برای طراحی فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون انجام گرفت . برای این منظور تست های بطری غلطان و ستونی جهت بررسی قابلیت فروشویی، سینتیک فروشویی ، تخمین میزان اسید مصرفی توسط ماده معدنی ، بازیابی مس وآهن در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت . نتایج حاصل نشان داد که کانسنگ اکسیدی مس سونگون قابلیت خوبی برای استحصال مس بروش فروشویی ١توده ای دارد .