مقاله آزمون تئوري هاي مساله اجتماعي پيوند با مدرسه در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بررسي مسايل اجتماعي ايران (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: آزمون تئوري هاي مساله اجتماعي پيوند با مدرسه در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند با مدرسه
مقاله دانش آموزان مقطع ابتدايي
مقاله نظريه کنترل
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي طباطبايي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي شريف علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به اندازه گيري پيوند با مدرسه و بررسي عوامل موثر بر آن در ميان دانش آموزان مقطع ابتدايي بر اساس تئوري هاي کنترل اجتماعي، مي پردازد. بدين منظور، نمونه اي به حجم ۴۱۲ نفر (۱۴۹ پسر و ۲۶۳ دختر) از دانش آموزان پنجم ابتدايي شهرستان کرج به شيوه تصادفي انتخاب شدند. يافته ها پيوند با مدرسه را نتيجه چهار عامل دلبستگي به معلمان، دلبستگي به مدرسه، تعهد به مدرسه و مشارکت نشان مي دهند. نتيجه آزمون کروسکال-واليس نشان داد که پيوند با مدرسه در بين مدارس تفاوت معني داري از هم ندارد، اما در بين کلاس ها تفاوت معني دار بود؛ که علت اين امر را مي توان در وابسته بودن پيوند با مدرسه به دلبستگي به معلم، متفاوت بودن جو کلاس ها نسبت به هم و عوامل ديگر در اين سن دانست. متغير معدل با پيوند با مدرسه رابطه داشت، از سوي ديگر متغير جنسيت رابطه معناداري با پيوند با مدرسه دانش آموزان در اين سن نداشت.