مقاله آزمون تئوري هكشر – اوهلين – ساموئلسن در تجارت درون صنعت ايران (رويكرد داده هاي تركيبي پويا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: آزمون تئوري هكشر – اوهلين – ساموئلسن در تجارت درون صنعت ايران (رويكرد داده هاي تركيبي پويا)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت درون صنعت
مقاله برآورد GMM
مقاله منطقه MENA
مقاله مزيت نسبي
مقاله هكشر ـ اوهلين ـ ساموئلسون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني موحد مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه تجارت درون صنعت براي كشورهايي كه در جستجوي مزيت هاي نسبي واقعي هستند، با در نظر گرفتن شيوه و تكنولوژي توليد اين كشورها، بسيار مهم و حياتي است. ايران نيز در راه پيشرفت و توسعه روابط برون مرزي تجاري خود، نيازمند الگويي مناسب براي توليد و صادرات كالاها و همچنين واردات مواد و كالاهاي مورد نياز است. براي رسيدن به اين هدف بايد بتوانيم به خوبي مزيت هاي نسبي تجاري را در كشور شناسايي كرده و به تقويت آن بپردازيم. در اين مقاله با استفاده از روش برآورد پوياي GMM به بررسي ميزان تاثيرات متغيرهاي مدل هكشر ـ اوهلين ـ ساموئلسون بر تجارت درون صنعت ايران با كشورهاي منطقه MENA در طي دوره ۱۳۸۶-۱۳۷۸ با استفاده از داده هاي تركيبي مي پردازيم. مطالعه انجام شده نشان مي دهد كه از میان متغيرهاي مدل هكشر ـ اوهلين ـ ساموئلسون سرمايه انساني كم ترين تاثير را بر تجارت درون صنعت ايران با كشورهاي منطقه MENA دارد و مزيت هاي نسبي تجارت درون صنعت ايران در اكثر موارد در طول زمان تغيير نكرده است.