مقاله آزمون تجربي فرضيه پيام رساني سود نقدي در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: آزمون تجربي فرضيه پيام رساني سود نقدي در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات سود نقدي
مقاله سود غير منتظره
مقاله سود آوري آتي
مقاله پيام رساني سود نقدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردستاني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرضيه پيام رساني سود سهام نقدي بيان مي دارد، سود نقدي حاوي اطلاعاتي درباره تغييرات سودهاي آتي است و تغيير سود سهام نقدي از تغيير سودهاي آتي شرکت خبر مي دهد. بر اين اساس، مديران شرکت ها فقط وقتي سود سهام را افزايش مي دهند که مطمئن باشند مي توانند در آينده سطح جديدي از توزيع سود را حفظ کنند. آنها با افزايش سود نقدي به سهامداران پيام مي دهند که سودآوري آتي شرکت رو به افزايش است. در اين مطالعه، به منظور فراهم نمودن شواهدي تجربي درباره پيام رساني سود نقدي، رابطه بين درصد تغييرات سود نقدي با سود غير منتظره بر روي نمونه اي متشکل از ۶۰ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي يک دوره هشت ساله (۱۳۷۸-۱۳۸۵) مورد بررسي قرار گرفته و فرضيه تحقيق بر اساس داده هاي ترکيبي و مقطعي آزمون شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد، بين درصد تغييرات سود نقدي و سود غير منتظره (تغييرات سودهاي آتي) رابطه مثبت معناداري وجود دارد و پس از کنترل بازده سهامداران عادي اين ارتباط همچنان معنادار باقي مي ماند. اين نتايج، فرضيه پيام رساني سود سهام نقدي را در بورس اوراق بهادار تهران تاييد مي کند. اين يافته، پيش بيني سودآوري آتي شرکت ها را براي سرمايه گذاران تسهيل مي کند، زيرا فرض بر اين است كه افزايش سود نقدي از افزايش سودآوري آتي خبر مي دهد.