مقاله آزمون زيست سنجي سميت کمپوست زباله شهري بر سبز شدن و رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: آزمون زيست سنجي سميت کمپوست زباله شهري بر سبز شدن و رشد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمپوست زباله
مقاله كيفيت كمپوست
مقاله گوجه فرنگي
مقاله شاخص جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شيروان مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد کمپوست توليد شده از زباله هاي شهري مي تواند ابزار سودمندي براي رهايي از حجم بسيار زياد زباله هاي توليد شده در شهرهاي بزرگ باشد. کمپوست توليد شده از زباله به عنوان يک منبع جايگزين کودهاي شميايي براي افزايش حاصل خيزي خاک و توليد محصول شناخته شده است. در اين مطالعه، قابليت کمپوست توليد شده از زباله شهري مشهد براي بهبود جوانه زني و رشد گياهچه هاي رشد يافته گوجه فرنگي در خاک گلدان بررسي شد. چهار تيمار بر اساس نسبت هاي اختلاط کمپوست توليد شده از زباله شهري با خاک در نسبت هاي ۱ به ۲٫۵، ۱ به ۵، ۱ به ۷٫۵ و ۱ به ۱۰ در اين آزمايش با شاهد (خاک باغي) مقايسه شد. تجزيه هاي فيزيکي، فيزيکوشيميايي و شيميايي مخلوط هاي مختلف انجام گرفت. رشد گياه، توليد بيوماس و مقدار عناصر کم مصرف و پر مصرف و فلزات سنگين در گياه و خاک تعيين شد. با افزايش مقدار کمپوست pH، هدايت الکتريکي در خاک و مقدار عناصر کم مصرف و پر مصرف و فلزات سنگين در گياه و خاک افزايش يافت. بيشترين ميزان جوانه زني، رشد گياهچه و وزن خشک ريشه و ساقه در نسبت اختلاط کمپوست و خاک ۱ به ۵ مشاهده شد. اما نسبت اختلاط ۱ به ۲٫۵ کمپوست و خاک، کمترين ميزان جوانه زني و رشد گياهچه هاي گوجه فرنگي را در ميان تيمارها دارا بود.