سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حسنوی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – لویزان
محمدعلی شفیعا – استادیار، دانشگاه علم و صنعت- نارمک
علیرضا علی احمدی – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت- نارمک

چکیده:

در این مقاله یکی از فنون آماری بنام SEM، به عنوان ابزاری قدرتمند و قابل اعتماد در آزمون مدلهای تئوریک معرفی شده است. در آن فن آماری «تجزیه و تحلیل عاملی» مورد استفاده در SEM برای ازمون تئوری ها مورد بحث قرار گرفته است. دربهره گیری از فرآیند مدلسازی، مطالعه موردی ارائه شده است. در آن چهارچوب مفهومی «سنجش تاثیر یکپارچه سازی مجازی فعالیت های طراحی، تولید و مهندسی بکمک کامپیوتر بر بقاء سازمان تولیدی» به کمک SEM مدل شده است. به فراخور داده های تجربی اخذ شده از سازمان های تولیدی ایران، مدلمورد آزمون قرار گرفته است. در نمایش نمادین این مدل و آزمون آن با واقعیت های بیرونی، ازنرم افزار ویژه ای موسوم به لیزرل LISREL مناسب SEM بهره گرفته شده است.