سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد عربی – کارشناس ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سعید رضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
سیف ا… حقیقی – کارشناس ارشد شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری

چکیده:

کاربرد مدل عددی برای شبیه سازی جریانهای دریاچه ای در دریاچه های طبیعی و مصنوعی می تواند در ارزیابی شکل گیری و نحوه حرکت چرخه های آب در دریاچه ها بسیار مفید واقع شود. در این مقاله با استفاده از یک تحلیلگر رایانه ای جریانات دریایی در دریاچه مصنوعی در دست طراحی در پارک چیتگر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل شبیه ساز جریان، پارامترهای طراحی هیدرولیکی( سرعت، عمق و فشار) با حل معادلات میانگین عمقی پیوستگی و اندازه حرکت افقی به کمک روش احجام محدود(رئوس سلول همپوشان) بر روی شبکه مثلثی بدون ساختار محاسبه می شوند. در این مدل برای از بین بردن خطاهای عددی و تضمین پایداری روند حل صریح از روش لزجت مصنوعی استفاده گشته است. برای صحت نتایج مدل عددی مورد کاربرد، ابتدا نتایج حاصل از آزمون چرخه های ناشی از باد در یک حوضچه کاسه ای شکل، با نتایج آزمون های گزارش شده توسط محققین دیگر مقایسه و ارزیابی شده، سپس نتایج کاربرد مدل مورد استفاده در شبیه سازی چرخه های افقی جریان آب ناشی از تاثیر وزش باد در دریاچه مصنوعی چیتگر ارائه گردیده است.