مقاله آزمون نظريه قيمت گذاري آربيتراژ و مقايسه آن با مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي در بورس اوراق بـهـادار تهــران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۷۱ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: آزمون نظريه قيمت گذاري آربيتراژ و مقايسه آن با مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي در بورس اوراق بـهـادار تهــران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله نظريه قيمت گذاري آربيتراژ (APT)
مقاله مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (CAPM)
مقاله تحليل عاملي (FA)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني دمنه قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نظريه قيمت گذاري آربيتراژ در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده و با مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مقايسه شده است. آزمون نظريه قيمت گذاري آربيتراژ، به روش تحليل عاملي و مقايسه اين دو مدل با يکديگر، به دو روش؛ يکي مقايسه دو مدل برآورد شده و ديگري استفاده از عوامل هر مدل براي توضيح پس ماندهاي مدل ديگر، انجام شده است.