مقاله آزمون نظريه هکشر اوهلين در مورد صادرات و واردات چين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: آزمون نظريه هکشر اوهلين در مورد صادرات و واردات چين
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چين
مقاله صادرات و واردات
مقاله نظريه هکشر اوهلين
مقاله وفور نسبي عوامل
مقاله تحليل داده ستانده
مقاله آزمونهاي لئونتيف و ليمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي دهه هاي اخير کالاهاي ارزان قيمت چيني سهم عمده اي از بازار مصرفي کشورهاي مختلف و از جمله ايران را به خود اختصاص داده اند. يکي از سوالات مطرح در اين زمينه اين است که علل و عوامل موثر بر پايين بودن قيمت کالاهاي چيني کدامند؟
يکي از فرضيات مطرح براي پاسخگويي به اين پرسش، بهره برداري چين از مزيت نسبي نيروي کار در زمينه توليد و صدور کالاهاي کاربر توسط اين کشور است. در اين تحقيق رشد سريع صادرات چين در سه دهه اخير، با استفاده از نظريه هکشر- اوهلين بيان مي شود. به اين منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال ۲۰۰۰ چين، محتواي عوامل توليد صادرات و واردات چين محاسبه شده و با استفاده از آزمونهاي لئونتيف و ليمر نشان داده مي شود که کشور چين در صدور کالاهاي کاربر داراي مزيت نسبي است.