مقاله آزمون نيکويي برازش براي توزيع نمايي بر مبناي برآورد اطلاع رني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم آماري از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: آزمون نيکويي برازش براي توزيع نمايي بر مبناي برآورد اطلاع رني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتروپي
مقاله اطلاع کولبک لايبلر
مقاله اطلاع رني
مقاله آزمون نمايي بودن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: شکوري مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمون نيکويي برازش براي توزيع  نمايي برمبناي آنتروپي اولين بار توسط ابراهيمي و همکاران (۱۹۹۲) به کمک برآورد اطلاع کولبک لايبلر معرفي شد. ما در اين مقاله ابتدا اطلاع رني را به روشي همانند روش به کار گرفته شده توسط کوريا (۱۹۹۵) براي برآورد آنتروپي شانون، برآورد نموده و سپس از آن به عنوان آماره آزمون نمايي بودن توزيع استفاده مي کنيم. در ادامه توان آزمون هاي پيشنهادي را با چند آزمون ديگر به کمک شبيه سازي مقايسه کرده و نشان مي دهيم که روش ارايه شده به نسبت برخي از آزمون هاي معروف توان بالاتري دارد.