مقاله آزمون نيکويي برازش توزيع هاي نرمال و نمايي بر مبناي برآوردگرهاي جديد آنتروپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم آماري از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: آزمون نيکويي برازش توزيع هاي نرمال و نمايي بر مبناي برآوردگرهاي جديد آنتروپي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتروپي
مقاله برآورد آنتروپي
مقاله آزمون نيکويي برازش
مقاله اطلاع کولبک لايبلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده احسان
جناب آقای / سرکار خانم: ارقامي ناصررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ابتدا به معرفي دو برآوردگر جديد آنتروپي مي پردازيم. برآوردگرهاي جديد برمبناي تصحيح برآوردگر کوريا (۱۹۹۵) در نقاط ابتدايي و انتهايي و اعمال وزن هاي متفاوت نسبت به آن برآوردگر معرفي مي شوند. سپس به مقايسه برآوردگرهاي جديد آنتروپي با برآوردگرهاي آنتروپي معرفي شده توسط واسيچک (۱۹۷۶) و ابراهيمي و همکاران (۱۹۹۴) و کوريا (۱۹۹۵) مي پردازيم. آنگاه آزمون نيکويي برازش فرضيه هاي نرمال بودن و نمايي بودن را برمبناي برآوردگرهاي جديد آنتروپي معرفي کرده و توان آن را با آزمون هاي مبتني بر برآوردگرهاي وسيچک (۱۹۷۶) و کوريا (۱۹۹۵) و آزمون شاپيرو-ويلک (۱۹۶۵) برآي آزمون هاي نرمال بودن مقايسه مي کنيم. نتايج مطالعات شبيه سازي نشان مي دهد که برآوردگرهاي پيشنهادي عملکرد نسبتا خوبي نسبت به ساير برآوردگرها در برآورد آنتروپي و آزمون نيکويي برازش دارند.