سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
شهاب الدین سعیدی – کارشناسی طراحی فرایندهای نفتی دانشگاه آزاد قوچان
معصومه کشته گر – کارشناس ارشد صنایع غذایی دانشگاه دولتی گرگان

چکیده:
تولید کنندگان مواد غذایی برای توسعه محصولات جدید و با فناوری بالاتر از فشارهای زیادی مواجه هستند و معرفی محصولات با عمر ماندگاری بالا نیاز به دانش ویژگی های انبارداری طی دوره عمر ماندگاری دارد. در عمل سه روش ارزیابی عمر ماندگاری وجود دارد: ۱- آزمایش های انبارداری واقعی ۲- آزمایش های تسریع شده و ۳- تخمین های شبیه سازی بر پایه مدل. به دلایل علمی به ویژه هنگامی که زمان انبارداری طولانی است صنعت به روش های آزمون تسریع شده که به طور قابل توجهی فرایند دسترسی به داده های آزمایشی ضروری را کوتاه می کند متوسل می شود. آزمون های تسریع شده عمر ماندگاری (ASLT) به هر روشی که قادر باشد تا پایداری محصول را بر اساس داده هایی که در یک فاصله زمانی کوتاهتر نسبت به عمر ماندگاری واقعی محصول به دست آمده ارزیابی نماید اتلاق می شود. ASLT پایداری محصولات را با قرار دادن آنها در شرایط بد انبارداری (برای مثال دما و رطوبت نسبی بالا) اندازه گیری می کند و سپس داده هایی که از شرایط بد انبارداری بدست آمده را به شرایط انبارداری واقعی تعمیم می دهد تا ارزش عمر ماندگاری تخمین زده شود. ASLT برای هر فرایند فساد یا زوال که الگوی سینتیک معتبر دارد قابل کاربرد است.