سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی کلوشانی – کارشناس، بازرسی فنی و بازرس خطوط لوله
داریوش ماسوری – کارشناس ارشد، مهندسی خوردگی (کارشناس ارشد بازرسی فنی)

چکیده:

مشخصات فنی پروژه های احداث خطوط لوله دریایی با توچه به پیچیدگی اجراء حساسیت کاری و ریسک بالای بهره برداری ایمن و پیوسته از آن، همواره از معیارهای پذیرش سخت گیرانهای تبعیت کرده است. با این حال تقریباً تمامی قانونگزاران، پیمانکاران، ناظران و بازرسان پروژه های خط لوله بر این نکته به توافقی نانوشته رسیده اند که علی رغم تمهیدات به کار گرفته شده حین احداث خطوط لوله، کسب اطمینان نهایی از سلامت آن، در گرو آزمون هیدرواستاتیک است. پرداختن به این موضوع و بررسی پارامترهای موثر مرتبط با آزمون هیدرواستاتیک خطوط لوله دریایی به همراه تجربیات میدانی نویسندگان در مقاله مد نظر قرار گرفته است. همچنین تلاش شده است از روابط ترمودینامیکی و مکانیکی در بررسی و ارزیابی رفتار خط لوله تحت تست استفاده شود.