سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب اثباتی – کارشناس ارشد روان شناسی
حبیب اله اصغری – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

چکیده:

امروزه همگان بر این باورند که رمز توفیق سازمانها در استفاده موثر از منابع و ترکیب کارآمد آن در اجرای راهبردهای سازمانی نهفته است. در میان منابع سازمانی، نیروی انسانی تنها محور هر فعالیتی است و او تنها بهره گیرنده از منابع سازمان یعنی سرمایه، مواد اولیه و ابزار آلات محسوب می شود. از این رو، این گفته درستی است که ارزشمندترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن است، زیرا بدون آن بهره گیری از دیگر منابع مسکوت می ماند و مهم تر آن که اهداف سازمان تحقق نمی یابند.امروزه توجه شایسته به نیروی انسانی- از جذب تا نگهداری – رمز توفیق سازمان های پیشرو است. مدیران موفق به خوبی از نقش نیروی انسانی و کارآمد دارای ویژگی های متناسب با کارآگاهند. از این رو، انتخاب بهترین و متناسب ترین نیروی انسانی، یکی از بزرگترین چالش های فرا روی مدیریت منابع انسانی است. آزمون های روان شناختی در استخدام، ابزار غربال گری بهینه برای گزینش و استخدام کارکنان در مشاغل مختلف قلمداد می شوند.مقاله حاضر به معرفی آزمون TAP در انتخاب کارکنان مشاغل IT می پردازد.