سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهره محمدی – کارشناس بهداشت محیط- عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران
اعظم سلیمی – کارشناس بهداشت محیط- عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران

چکیده:

آزولا یک گونه سرخس آبزی شناور می باشد که سطح وسیعی از اکوسیستم های آبی را اشغال می کند. رشد بیش از حد این گیاه در دریاچه ها، برکه ها، تالابها و … موجب دخالت در استفاده از منابع آب توسط انسان، تأثیر نامطلوب بر کیفیت آب و ایجاد مشکلات اکولوژیکی بر سایر گونه های گیاهی و جانوری می شود. حضور آزولا در اکوسیستم های آبی مناطقی از کشورهای مختلف دنیا مانند هند، چین، فیلیپین و … مشخص شده است. با توجه به حضور این گیاه آبزی در آبهای مناطقی از ایران جنبه های مختلف حضور، نگرانی های زیست محیطی و روشهای کنترل آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق: این مقاله مروری و با انجام مطالعات کتابخانه ای بررسی و جمع آوری تازه ترین اطلاعات موجود در مقالات علمی و سایت های اینترنتی تهیه شده است. نتایج: با توجه به پراکنش وسیع آزولا رشد سریع و قابلیت تثبیت ازت، ضروری است تا با انجام اقدامات مدیریتی مناسب، رشد و تکثیر این گونه گیاهی را کنترل نمود تا علاوه بر جلوگیری از برهم خوردن تعادل اکولوژیکی اکوسیستم های آبی از این گیاه جهت مصارف مختلف استفاده بهینه نمود. در خصوص کنترل آزولا روشهای مختلف بیولوژیکی، شیمیایی و مکانیکی به کار گرفته شده است.