مقاله “آز” و “داد”: آسيب شناسي سياسي شهرياري در شاهنامه فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ و بهار ۱۳۸۸ در پژوهش سياست نظري (پژوهش علوم سياسي) از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: “آز” و “داد”: آسيب شناسي سياسي شهرياري در شاهنامه فردوسي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آز
مقاله داد
مقاله شهرياري
مقاله فردوسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم وندي تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تلاش فردوسي در شاهنامه براي رمزگشايي علل ظهور و سقوط قدرتها در تاريخ سياسي ايران، مبتني بر رويکردي آسيب شناسانه است که در قالب شعر، تجسم يافته است. وي معياري براي دوام و ثبات نظامهاي سياسي ارايه کرده است. در اين مقاله با توجه به «منطق عملي» اسپريگنز در شناخت انديشه سياسي، آرا سياسي فردوسي بازخواني شده است.