سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید خسروآبادی – موسسه آموزش عالی سجاد
احسان ریحانی – موسسه آموزش عالی سجاد

چکیده:

در این پروژه چگونگی انتخاب یک کابین و کنترل آن بدین صورت است که زمان رسیدن شخص به مقصد توسط هر دو کابین محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه می شود . هر کدام که زمان کمتری را در محاسبه به دست آورد جهت سرویس دهی انتخاب می شود . محاسبه زمان برای هر کابین به این صورت می باشد که فرض می شود فاصله هر دو طبقه متوالی پس از بسته شدن درب و حرکت آسانسور به بالا یا پایین درمدت ۳ ثانیه طی شده و در هر طبقه ای که شخص یا اشخاص قصد سوار یا پیاده شدن از آسانسور را داشته باشند متوسط ۵ ثانیه توقف دارد و درب باز می ماند . باز و بسته شدن درب و حرکت در آسانسورهای واقعی توسط سنسور کنترل می شود . بدین صورت که اگرطی زمان خاصی که حدودا ۱ تا ۲ ثانیه می باشد کسی پیاده یا سوار نشود، درب بسته و آسانسور شروع به حرکت می کند . سیستم مذکور زمان توقف ۵ ثانیه را در طبقات مورد نظربه صورت متوسط در نظر خواهد گرفت .