مقاله آستانه انتخاب، مفهومي ضروري در بررسي تحولات ادبي و سبک شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۲۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: آستانه انتخاب، مفهومي ضروري در بررسي تحولات ادبي و سبک شناسي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستانه انتخاب
مقاله سبک شناسي
مقاله نظريه پردازي در ادبيات
مقاله تاريخ ادبيات
مقاله تحول ادبي
مقاله جهش سبکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسي هاي سبک شناسي ادبيات فارسي، به طور معمول بحث در کليات و نظريه پردازي هنوز جاي چنداني ندارد و بيشتر به استخراج خصيصه هاي سبکي، آن هم در حد برجسته کردن ويژگي هاي لغوي آثار ادبي، پرداخته مي شود. مقاله حاضر مي کوشد با تامل در جوانب نظري مفهوم انتخاب و آستانه انتخاب، اهميت و کارآيي آن را به عنوان عنصري کليدي در تبيين مسايل مهم سبک شناسي و تطور سبک در ادبيات فارسي، مورد تاکيد قرار دهد. بر اين اساس، نخست اين مفاهيم تعريف و تشريح شده است. سپس نشان داده شده که تکيه بر مفهوم محدوديت در مقابل انتخاب تا چه حد در ادراک مسايل سبک شناسي نقش دارد. آنگاه بر مبناي اين دو سازه بنيادين سبک، يعني انتخاب و محدوديت و آوردن مثال هاي متعدد، کارآيي مفهوم انتخاب در سبک شناسي از طريق اشاره به نقش انتخاب در آفرينش ادبي و چگونگي تعامل انتخاب و محدوديت در هر نوع ادبي، نشان داده شده است. اشاره هايي کوتاه تر به تاثير مفهوم آستانه انتخاب در تعيين جهش سبکي و انقلاب ادبي نيز اهميت و حوزه کارآيي اين مفهوم را در بررسي هاي سبک شناسانه و نيز تحولات تاريخ ادبيات نشان مي دهد.