سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – دانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استفاده ازWavelet برای حذف نویز بعلت کارایی و سادگی آن کاربرد فراوانی یافته است . مرحله مهم در روند حذف نویز آستانه سازی است . آستانه ای کارایی بالا دارد که تصویربازیابی شده کمترین مجموع مربعات خطا را نسبت به روشهای دیگر داشته یا بیشینه انرژی سیگنال به نویز را نتیجه دهد. با در اختیار داشتن پارامترهایی از توزیع نویز و تصویر اصلی تصمیم گیری برای آستانه سازی آسان است اما بدون مفروضات اولیه یافتن پارامترهایی از نویز و پارامترهایی از تصویر اصلی بخش اصلی مساله را می سازد . روشی که ما در این مقاله ارائه نمودیم ابتدا با فرض توزیع لاپلاس در مورد ضرائب باندهای دقیق تبدیلWavelet تخمینی برای آستانه بدست می آورد و با اعمال آن در مورد هر باند جزئی حاصل از تبدیلWavelet و بازسازی تصویر نویز تصویر را رفع میکند. نتایج عملی نشان داد که روش ارائه شده بیش از روشهای معمول به روش بهینه نزدیک است