سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش اشعری – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
منصور جم زاد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

یکی از گامهای اولیه در یک سیستم تشخیص نوری حروف، باینری کردن تصویر متنی سطح خاکستری میباشد. در این تصویر باینری، متن موجود در تصویر و زمینه آن از هم جدا شده و از آن جهت جداسازی و تشخیص کاراکترها استفاده میشود. واضح است که هر چه تصویر باینری بتواند جداسازی بهتری را نشان دهد، کارایی مرحله تشخیص بهتر خواهد بود. اما یک مشکل جدی که باعث به وجود آمدن نتایج نادرستی در جداسازی متن و زمینه از همدیگر میگردد، نورپردازی غیر یکنواخت میباشد. در این مقاله یک روش آستانهیابی محلی ارائه کردهایم که در آن تصویر در جهت
نورپردازی به چند بخش تقسیم میشود. سپس یک آستانه محلی برای هر بخش محاسبه شده و هر بخش جداگانه بر اساس آن باینری میگردد. برای یافتن جهت نورپردازی از تجزیه موجک و تصاویر مربوط به تقریبهای سطح پایین استفاده کردهایم. این روش در مقایسه با دیگر روشهای آستانهیابی محلی و تطبیقی نیازی به تنظیم کردن پارامترهای خاصی ندارد و در مقایسه با روشهای مشابه نیز دارای نتایج بهتری میباشد