سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه هادوی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن علامه – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به خاطر اهمیت آستراکودهادر تغییر محیط رسوبگذاری و تعیین سن، سازند آب تلخ در مقطع تیپ مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند آب تلخ شامل مارن و شیل های خاکستری مایل به ابی است. این سازند به طورهم شیب بر روی سازند آب دراز قرار گرفته و مرز بالایی آن با سازند نیزار نثز هم شیب است.
در مطالعات کنونی تعداد ۸۰ نمونه از این سازند جهت مطالعه آستراکودها برداشت گردیده و تعداد ۹ جنس و ۳۳ گونه آستراکود معرفی و عسکبرداری شدند. بر این اساس سن سازند مذکور سانتونین بالایی – مایستریشیتن است. وجود گونه های متعلق به جنس های Cytherelloidea , Xestoleberis وجود یک حوضه رسوبگذاری گرم و کم عمق را در زمان رسوبگذاری این نهشته ها پیشنهاد می کند.