مقاله آسياي مرکزي: منطقه اي پويا براي فعالان امنيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ و بهار ۱۳۸۸ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: آسياي مرکزي: منطقه اي پويا براي فعالان امنيتي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسياي مرکزي
مقاله سياست هاي امنيتي
مقاله ايالات متحده
مقاله روسيه
مقاله چين
مقاله اتحاديه اروپا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جانباز ديان
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخاني آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آسياي مرکزي که بخش جنوبي قلمرو هارتلند را در نظريه مکيندر تشکيل مي داد، در دوره جنگ سرد جزو قلمرو سياسي – ژئوپليتيک اتحاد شوروي بود. با فروپاشي نظام دوقطبي، اين منطقه با داشتن دولت هايي مستقل، هويت مستقل جغرافيايي – سياسي پيدا کرده و در شکل فضاهاي بدون قدرت، به صورت عرصه رقابت هاي چندسطحي پديدار شد، اين قدرت ها برنامه هاي رقابتي زيادي را در قالب اهداف و استراتژي هاي مختلف مطرح کرده اند. ايالات متحده با نگرش جهاني خود به دنبال تغييرهاي زودگذر و پايدار است و سياست هاي منسجمي را در منطقه براي افزايش منافع خود دنبال مي کند و اتحاديه اروپا را در اين زمينه با خود همراه کرده است. کشورهاي روسيه و چين نيز علاوه بر اهداف ژئوپليتيک توسعه حوزه نفوذ، نگراني هاي امنيتي نسبت به خود دارند. اين مقاله ضمن پرداختن به چگونگي انقباض و انبساط فضايي قلمرو ژئوپليتيک قدرت هاي رقيب در آسياي مرکزي، نقش ژئواستراتژيک محور اين منطقه را در ايجاد رقابت و پويايي آن مورد ارزيابي قرار مي دهد.