مقاله آسياي مرکزي و قفقاز، عرصه تعارض منافع روسيه و غرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: آسياي مرکزي و قفقاز، عرصه تعارض منافع روسيه و غرب
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسياي مرکزي
مقاله خزر
مقاله قفقاز
مقاله روسيه
مقاله غرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي طهمورث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، کشور روسيه به دليل مشکلات داخلي براي مدت کوتاهي از توجه جدي به مسايل آسياي مرکزي و قفقاز بازماند. اين موضوع که سبب خلا ژئوپليتيکي در اين منطقه شد، فعاليت گسترده بازيگران منطقه اي مانند ايران، ترکيه، پاکستان و اسرائيل و نيز بازيگران جهاني مانند ناتو را به دنبال داشت. اما تعريف رهبران روسيه از آسياي مرکزي و قفقاز به عنوان «خارج نزديک» و نيز پيوندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي فدراسيون روسيه با جمهوري هاي جديد اين مناطق باعث حساسيت و توجه جدي دوباره روسيه به اين مناطق شد. اين مقاله بيان مي کند که تلاش روسيه براي حفظ حوزه نفوذ سنتي خود و جلوگيري از حضور و نفوذ کشورهاي غربي و ناتو از يک سو و تلاش غرب براي گسترش نفوذ خود، به طور مشخص در قالب ناتو، تعارض منافع و برخورد را ميان روسيه و غرب اجتناب ناپذير مي کند. از سوي ديگر، نگارندگان به دنبال شناخت زمينه هاي برخورد منافع روسيه و ناتو هستند و به اين موضوع مي پردازند که ظرفيت هاي سياسي، اقتصادي و حتي نظامي آسياي مرکزي و قفقاز باعث تعارض منافع روسيه و غرب مي شود.