مقاله آسيب شناسي «آموزش باليني» در دانشجويان پرستاري بخش مراقبت ويژه: مطالعه كيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۸۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي «آموزش باليني» در دانشجويان پرستاري بخش مراقبت ويژه: مطالعه كيفي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول و فنون پرستاري
مقاله مهارت هاي باليني
مقاله مربي
مقاله دانشجو
مقاله پژوهش كيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم الحسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: دوره هاي كارآموزي و كارورزي در شكل دهي مهارت هاي اساسي و توانمندي هاي حرفه اي دانشجويان پرستاري و مامايي نقش اساسي دارد. هرچه كارآموزي در بخش هاي عادي مهم باشد، اهميت آن در بخش ويژه دو چندان است. هدف اين مطالعه، تبيين تجارب و نظرات دانشجويان، مربيان و سرپرستاران پيرامون كارآموزي در بخش ويژه بود.
روش ها: اين پژوهش كيفي از نوع تجزيه و تحليل درون مايه اي است كه نه دانشجوي پرستاري، پنج مربي پرستاري، چهار سرپرستار بخش جراحي و يك سوپروايزر آموزشي، بر اساس نمونه گيري مبني بر هدف انتخاب و مصاحبه شدند. كليه مصاحبه ها روي كاغذ پياده شدند و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: با استفاده از تحليل دست نوشته ها، تعداد قابل توجهي درون مايه اوليه و پنج درون مايه اصلي كه هر يك چند درون مايه فرعي داشتند، استخراج شد. درون مايه هاي اصلي شامل عوامل مربوط به حسن مديريت مربي، عوامل مربوط به تجربه و كفايت اطلاعات مربي، عوامل مربوط به نظارت مديران سطوح بالاتر به كارآموزي ها، عوامل مربوط به كمبود تجربه و اطلاعات مربي و عوامل مربوط به مديريت مربي بودند. كليه درون مايه ها در دو طبقه قوي و ضعيف قرار گرفتند.
نتيجه گيري: با اينكه از مجموع نظرات چنين منعكس مي شود كه نقاط قوت بارزي در كارآموزي بخش هاي ويژه وجود دارد، نقاط ضعفي هم وجود دارد كه بيشتر آن با تدابير مديريتي قابل تصحيح است.