مقاله آسيب شناسي دروس حقوقي دوره كارشناسي علوم سياسي، كاربست رويكرد عملگرا در بازنگري محتوا، منابع و شيوه هاي آموزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي دروس حقوقي دوره كارشناسي علوم سياسي، كاربست رويكرد عملگرا در بازنگري محتوا، منابع و شيوه هاي آموزش
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش كاربردي
مقاله آموزش پژوهش محور
مقاله دروس حقوقي دوره كارشناسي علوم سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقر احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه گذاري براي تربيت و تامين نيروي انساني از جمله مسايلي است كه همواره ذهن مديران جوامع را مشغول كرده، به گونه اي كه به امر آموزش و پژوهش به عنوان يك سرمايه ملي نگريسته و آن را با ارزش ترين سرمايه ها كه در وجود انسان ها ذخيره مي شود، به حساب مي آورند. در اساس سه ماموريت عمده يعني آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعي براي دانشگاه ها وجود دارد. دانشگاه ها بايد در هنگام ارايه برنامه هاي جديد آموزشي و پژوهشي به نيازها توجه كنند. ويژگي برون گرايي علم، ايجاب مي كند رابطه نظام مندي ميان اهداف و محتواي آموزشي با نيازهاي مراكز اجرايي كه مشتريان توليدات دانشگاه هستند، برقرار شود. در اين مقاله با توجه به دو نكته پيش گفته، (ضرورت انطباق محتويات متون آموزشي با نيازهاي كارشناسي جامعه و تاكيد بر ارتقاي توانمندي پژوهشي دانشجويان) دروس حقوقي دوره كارشناسي علوم سياسي با رويكردي كاربردي مورد بازنگري قرار مي گيرد. بنابراين ضمن بررسي موانع كاربردي كردن اين درس ها، به نقد سرفصل هاي مصوب دروس كه محتواي منابع آموزشي و روش تدريس استاد را جهت مي دهد، پرداخته و پيشنهاداتي جهت حذف، ادغام،‌ اصلاح دروس و سرفصل هاي مربوطه ارايه مي شود. به عنوان اقدامي عملي در كاربردي كردن دروس نيز، چهارگام پيشنهادي در طراحي مطالب آموزشي، همراه با پيشنهاداتي جهت اصلاح شيوه هاي آموزش دروس حقوقي ارايه مي شود. نگارنده در پايان، يكي از مباحث حقوقي را به عنوان نمونه انتخاب كرده و مدل مورد نظر خود را در قالب آن به مورد اجرا گذاشته است.