مقاله آسيب شناسي رفتار صوفي در مثنوي، بخشي از سبك فكري مولوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي رفتار صوفي در مثنوي، بخشي از سبك فكري مولوي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد
مقاله تصوف
مقاله مولوي
مقاله مثنوي
مقاله سير و سلوک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درودگريان فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شادآرام عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به آنكه تصوف اسلامي از مهمترين جريانهاي فكري و فرهنگي كل جهان اسلام و بالاخص ايران بوده است، آسيب شناسي تصوف اهميت بسياري دارد. تصوف كه در طول تاريخ با وجود فراز و نشيبهاي بسيار توانسته است به حيات خويش ادامه دهد، مانند هر انديشه شگفت و بزرگ ديگري شيفتگان و مخالفان بسياري دارد، بگونه اي كه گروهي آن را مغز و جوهر دين و گروهي كفر و الحادش فرض نموده اند. در ميان نقدهايي كه از صوفيه صورت گرفته است، نقد صوفي بر صوفي – بجاي نقد جنبه هاي نظري و فكري عرفان و تصوف – با تكيه بر جنبه هاي عملي و رفتاري صوفيه تصويري عادلانه تر و در همان حال عيني تر از آسيبهاي وارد شده بر تصوف را ارايه ميدهد. از همين روي در مقاله حاضر كوشش شد كه انتقادات مطرح شده بر صوفيه در كتاب مثنوي معنوي که از مهمترين منابع شناخت عرفان و تصوف است، مورد بررسي قرار گيرد.