مقاله آسيب شناسي روشي جريان روايت گرا در تفسير (عنوان عربي: إشکالية منهجية للاتجاه الروائي في التفسير) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حديث پژوهي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي روشي جريان روايت گرا در تفسير (عنوان عربي: إشکالية منهجية للاتجاه الروائي في التفسير)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب شناسي روشي
مقاله جريان روايت گرا
مقاله تفسير
مقاله روايات تفسيري (کليدواژه عربي: إشکالية منهجية
مقاله الاتجاه الروائي
مقاله التفسير
مقاله الروايات التفسيرية)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در مقاله حاضر، روش استفاده اصحاب جريان تفسيري روايت گرا از روايات نقد و بررسي مي شود. از نگاه نگارنده، آسيب هاي اساسي رويكرد تفسيري اين جريان از بعد روشي، به دو امر باز مي گردد: يكي، پرهيز از بررسي سندي روايات و ديگري پرهيز از تحليل دلالي آن ها. مهم ترين موارد ضعف در موضوع دوم نيز تطبيق غير دقيق روايات بر آيات، خلط حوزه هاي مختلف زباني قرآن و سطحي نگري در گزينش احاديث تفسيري در حد رابطه لفظي است. ساختار تازه بحث، نوع تحليل ها و نمونه هاي تطبيقي از ويژگي هاي اين نوشتار است.