مقاله آسيب شناسي سياست هاي دولت در ساماندهي اسكان غيررسمي، نمونه موردي: محلات ناي بند، شيرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۲۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي سياست هاي دولت در ساماندهي اسكان غيررسمي، نمونه موردي: محلات ناي بند، شيرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت
مقاله ساماندهي
مقاله اسكان غيررسمي
مقاله سياست ها
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمايي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: قرخلو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري نوده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنا بر برآورد برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد، بيش از ۵۰ درصد ساكنان شهرهاي كشورهاي كم درآمد و ۲۰ درصد كشورهاي با درآمد متوسط، در سكونتگاه هاي غيررسمي زندگي مي كنند كه سنجه هاي سواد، تندرستي، درآمد و پيشرفت اجتماعي، از ميانگين شهري در آن كشورها پايين تر است و شايسته شان و كرامت انساني نيست. كشور ما نيز از جمله كشورهايي است كه با اين مساله شهري درگير است. بر اساس تاكيدات موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تامين سرپناه مناسب و در خور شان انسان، يكي از وظايف بسيار مهم دولت در قبال شهروندان ايراني به شمار مي آيد. دولت در ايران – چه قبل از انقلاب اسلامي و چه پس از آن – سياست هاي زمين و مسكن شهري را در دست داشته و كنترل مي کرده است. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي – تبييني، با رويكرد كيفي و كمي و جمع آوري اسنادي و اكتشافي داده ها، سعي در بازنمايي آسيب سياست هاي به كار رفته توسط دولت و علل كمتر رضايت بخش بودن سياست هاي آن در راستاي ساماندهي اسكان غيررسمي دارد. لذا از پرسشنامه و روش تحليل عاملي براي ارزيابي شاخص ها استفاده شد. نتايج به دست آمده، حاكي از آن است كه سياست هاي دولت در دوره هاي مختلف، نه تنها به پايداري اجتماعي، فيزيكي و كالبدي سكونتگاه هاي غيررسمي منجر نگرديده است، بلكه باعث محروم شدن بخش وسيعي از افراد كم درآمد از تسهيلات زمين و مسكن شهري در برنامه هاي دولت نيز شده است، در اين راستا، نتيجه گيري و پيشنهادها ارايه شده است.