مقاله آسيب شناسي عبادت از منظر قرآن و حديث (عنوان عربي: إشکالية العبادة من منظور القرآن والحديث) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات قرآني (فدك، فصلنامه دين پژوهي و كتابشناسي قرآني) از صفحه ۱۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي عبادت از منظر قرآن و حديث (عنوان عربي: إشکالية العبادة من منظور القرآن والحديث)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عبادت
مقاله آسيب شناسي
مقاله ضعفهاي اخلاقي
مقاله نقايص علمي
مقاله عوامل تکويني
مقاله عوامل غير تکويني (كليد واژه عربي: العبادات
مقاله الإشکاليات
مقاله النقائص العلمية
مقاله الأسباب التکوينية
مقاله الأسباب غير التکوينية)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: پورطولمي منيرالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عبادت كه اصل ترين وظيفه بنده در برابر پروردگارش است مصون از آسيبها و بلايا نيست. اين مقاله به آسيب شناسي عبادت از دو جنبه دروني و بيروني مي پردازد. ملاک اين تقسيم بندي، فرد عبادت کننده است، از آن حيث که آسيب از جانب خود اوست يا عواملي خارج از حوزه وجودي او. مراد از عوامل دروني پرداختن به نقاط ضعف علمي عبادت از قبيل بيان فلسفه و آداب ظاهري و باطني برخي عبادات است که نا آگاهي از آنها موجب آسيب زدن به عبادات و در نتيجه قبول نشدن آنها به درگاه خداوند مي شود. همچنين نقاط ضعف اخلاقي فرد عبادت کننده از ديگر آسيب هاي عبادت است. آسيب پذيري از عوامل بيروني از حيث تکويني و غير تکويني دسته بندي مي شوند. آسيب هاي تکويني عبادت يعني آنچه در خلقت و خارج از وجود هر فرد به عبادات او آسيب وارد کند، يعني شيطان، نحوه عمل و تاثير او در عبادات و چگونگي ايجاد مصونيت در مقابل آن. مراد از آسيب هاي غير تکويني چيزي است که انسانها فراهم آورده اند از قبيل عوامل سياسي، فرهنگي و اقتصادي که هر يک مي تواند آسيبي بر پيکره عبادات وارد کند.