مقاله آسيب شناسي فردي و اجتماعي روابط مجازي در ايران: يك رويكرد كيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي فردي و اجتماعي روابط مجازي در ايران: يك رويكرد كيفي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله ايران عشق سيال
مقاله گپ (چت)
مقاله وبلاگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شاقاسمي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: با اينكه اينترنت و فضاي مجازي فرصت هاي بي سابقه اي براي جوانان ايران مهيا كرده است، آسيب شناسي اينترنت براي جوان ايراني كمتر مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر مي كوشد با اتخاذ رويكرد انتقادي به مساله دوستي هاي اينترنتي و عشق سيال، به ابعاد مختلف اين پديده در بين جوانان ايراني بپردازد.
روش: اين پژوهش با يك رويكرد كيفي، مطالب مرتبط با دوستي هاي اينترنتي را بر روي وبلاگ هاي وبلاگ نويسان ايراني گردآوري و تحليل کرده است. مطالب و مواد گردآوري شده با يك روش كيفي مقوله بندي و تحليل شده اند و در پايان، نويسندگان با توجه به مواد گردآوري شده، دست به تحليل زده و پيش بيني هايي از آينده اين نوع روابط ارايه كرده اند.
يافته ها: اكثر وبلاگ نويسان جوان ايراني به دوستي هاي اينترنتي نگرش منفي دارند. آسيب زايي و فريب آميز بودن اين دوستي ها از جمله مهم ترين دلايل اين كاربران در نقد اين قبيل دوستي ها بوده است.
نتايج: دوستي هاي اينترنتي در ايران طرفداران زيادي دارند. با وجود اين مخالفان اين دوستي ها در ميان كاربران اينترنت و مخصوصا وبلاگ نويسان به مراتب بيشترند. همچنين، مرور روايت هاي منفي وبلاگ نويسان از اين دوستي ها نشان مي دهد كه بيشتر اين افراد در گذشته نگرش مثبتي به دوستي هاي اينترنتي داشته اند.