مقاله آسيب شناسي و تعيين علل و موانع نهادينه سازي نظامهاي مديريتي مستقر در شركت پالايش نفت تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي و تعيين علل و موانع نهادينه سازي نظامهاي مديريتي مستقر در شركت پالايش نفت تبريز
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب شناسي
مقاله نظام هاي مديريتي
مقاله نهادينه سازي
مقاله موانع انساني
مقاله موانع سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: تاري غفار
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله آسيب شناسي و تعيين موانع نهادينه سازي نظامهاي مديريتي، پس از استقرار آنها در سازمان ها مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شركت پالايش نفت تبريز مي باشد كه نمونه اي مشتمل بر ۹۴ نفر به روش تصادفي ساده انتخاب گرديده است. موانع نهادينه سازي به دو گروه موانع انساني و موانع سازماني تقسيم شده و مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اهميت و تاثير موانع انساني در مقايسه با موانع سازماني بيشتر است. همچنين در مجموعه موانع انساني، عامل عدم جاري سازي بند رضايتمندي كاركنان در خط مشي نظامهاي مديريتي بعنوان مهمترين مانع شناخته شد.