مقاله آسيب شناسي و علايم باليني کيست هاي تخمداني پاره شده در بيمارستان امام خميني اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۰۳ تا ۵۰۸ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي و علايم باليني کيست هاي تخمداني پاره شده در بيمارستان امام خميني اهواز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيست هاي تخمداني پاره شده
مقاله انواع کيست هاي تخمداني
مقاله لاپاراتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدجعفري راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کيست تخمدان شايع ترين توده لگني در سنين باروري است. اکثر کيست هاي تخمدان مربوط به اختلال عملکرد قاعدگي است و غالبا به طور خود بخود بهبود مي يابند. شمار زيادي از آنها ممکن است نياز به لاپاراتومي داشته که به دليل بروز عوارضي چون پيچ خوردگي، پارگي يا خونريزي درون کيست تخمدان است. هدف از اين مطالعه ارزيابي يافته هاي باليني و آسيب شناسي خانم هايي است که کيست تخمدان پاره شده، داشته اند.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي، برروي کليه ۱۳۱ خانمي که طي سالهاي ۸۳-۷۴ که به علت پارگي کيست تخمدان لاپاراتومي شده اند، انجام شده است و اطلاعات بر اساس نرم افزار آماري  SPSS 9تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در افراد مطالعه شده شايع ترين دهه سني ۳۰-۲۰ سالگي، ۱۰۰ درصد درد شکمي داشتند. پارگي كيست تخمدان در ۶۲٫۶ درصد موارد مربوط به تخمدان راست بوده و ۳٫۱ موارد پارگي ها مربوط به كيست هاي دو طرفه تخمدان بوده است. آسيب شناسي کيست هاي تخمداني نشان داد به طور کلي کيست هاي لوتئال ۵۶٫۶ درصد از کيست هاي تخمداني پاره شده را شامل شدند.
نتيجه گيري: شايع ترين يافته باليني مربوط به توده هاي تخمدان در دهه سوم زنان درد شکم، اكثريت پارگي کيست در تخمدان راست و آسيب شناسي غالب در اين مطالعه كيست عملكردي از نوع کيست لوتئال در کل کيست هاي تخمداني پاره شده بود.