مقاله آسيب پذيري و توسعه نظام بهره برداري کشاورزي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: آسيب پذيري و توسعه نظام بهره برداري کشاورزي در ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام هاي بهره برداري کشاورزي
مقاله اقتصاد سياسي
مقاله فئودال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آسيب پذيري و توسعه نظام هاي بهره برداري کشاورزي در ايران همواره تحت تاثير عوامل داخلي و خارجي بوده است. برنامه ريزي هاي غيرعلمي و غيرسياسي استبدادي داخلي از يک طرف و دخالت هاي تعريف شده خارجي از طرف ديگر نه تنها توسعه نظام هاي بهره برداري کشاورزي را از مسير خود باز مي دارد، بلکه در پاره اي از مواقع آن را دچار حرکت ارتجاعي کرده و منجر به رکود اقتصادي مي شود که از جمله آنها مي توان اصلاحات ارضي و روش تزريق يارانه را نام برد. بنابر اين عدم شناخت درست فرصت ها و محدوديت هاي اقتصادي هماهنگ با وضعيت اجتماعي و سياسي موجود ممکن است به عنوان مثال به جاي نظام بهره برداري سرمايه داري روش ديگري را تجويز کند و موجب عقب افتادگي کشور از قافله اقتصاد جهاني شود.