سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فرشید بخشنده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روان شناسی بالینی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران
علی اکبر پرویزی فرد – استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل مهم کشور می باشد. در چند سال اخیر در نگرش به اعتیاد تغییرات اساسی روی داده است. سوء مصرفمواد اعتیاد آور ممکن است به وابستگی دارویی منجر شود که مشخصه آن افزایش تحمل، علائم ترک دارو و احساس اجبار در مصرف است.با در نظر گرفتن کثرت معتادان درمان آنها محتاج مساعدت و مشارکت روان پزشکان و روان شناسان می باشد. در این مقاله سعی برآنستتا ابتدا به تاریخچه اعتیاد و نظریه ها و انواع و رویکرد ها ی پیشگیری از اعتیاد پرداخته شود و در انتها نیز دلایل شیوع مصرف آن وپیشگیری از آن را تشریح نمائیم. امید است که بتواند زمینه هدایت و یاری رساندن به افراد جهت اطلاع و آگاهی را فراهم آورد.