سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سهراب خلیلی شورینی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
سید علیرضا محمدزاده – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایران-تهران

چکیده:

امروزه تدوین ماموریت ها، اهداف بنیادین و قلمروهای ماموریتی سازمان ها و شرکتها به عنوان یکی از اصلی ترین وظائف مدیران ارشد تلقی می گردد. شناسایی وضعیت موجود، شامل ضعف ها و قوت های سازمان در محیط درونی و تحلیل فرصتها و تهدیدات از محیط بیرونی و پیشنهاد راهبردها و راهکارهای عملی ابزارهایی هستند که به مدیران و برنامه ریزان در تدوین برنامه های راهبردی کمک قابل توجهی می کنند. اما این برنامه ها در مراحل تدوین و پیاده سازی با موانع و چالشهای عمده ای مواجه هستند که کارائی آنها را با تردید های جدی مواجه می سازد.