سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل توکلی مهر –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] منظور از آسیب شناسی شهرهای جدید ایران " بررسی آثار و پیامدهای سیاست های شهری" در شهرهای جدید ایران بعد از انقلاب است . مقاله به صورت مختصر تاریخچه جهانی و اهداف ایجاد شهرهای جدید، نفوذ نظریه در ایران و میزان تحقق این اهداف را بررسی، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و محدودیت ها را در نسل جدید شهرهای ایران در بعد از انقلاب مشخص و نهایتا آثار و پیامدهای سیاستهای شهری و تهدیدهای موجود در روند توسعه و تکمیل این شهرها را تشریح می کند. آرمانهای اولیه شهرهای جدید بعد ازد انقلاب در فضایی ناشی از لزوم اسکان جمعیت شهری رو به تزاید در سکنوتگاه های جدید شکل گرفت. بنابراین اولین ساکنان این شهرها الزاما باید آنهایی می بودند که نمی توانستند در شهرهای موجود برای خانواده خود سرپناه تامین نمایند. لذا اهداف مشخصی بر کیفیت این شهرها تعریف نشد. عشق و علاقه به داشتن قطعه زمین برای هر ایرانی ریشه در علایق روحی، روانی، اقتصاد و حتی مذهبی دارد. زیرا که تملک بر زمین مظهر عشق و علاقه می آورند فراهم ساخت. اما نتیجه سیاست های زمین ارزان به عنوان تهدیدی بر روز توسعه شهرهای جدید در آمده است . تبعات منفی زمین ارزان، انتظارات و زیاده خواهی سازمان های و نهادهای دولتی در تملک زمین در شهرهای جدید بدون وجود برنامه های مشخص و کارآمد، توقعات تبعات منفی زمین ارزان، انتظارات و زیاده خواهی سازمان ها و نهادهای دولتی تهدید بر روز توسعه شهرهای جدید در آمده است . تبعات منفی زمین ارزان، انتظارت و زیاده خواهی سازمان ها و نهادهای دولتی در تملک زمین در شهرهای جدید بدون وجود برنامه ها مشخص و کارآمد، توقعات تبعات منفی زمین ارزان، انتظارات و زیاده خواهی سازمان ها و نهادهای دولتی در تملک زمین در شهرهای جدید بدون وجود برنامه های مشخص و کارآمد، توقعات ادارات و سازمان های مجری طرح های زیربنایی از شهرهای جدید در مقابل ارائه خدمات، ظهور طبقه جدید ظاهر سرمایه گذار با هدف تملک زمین و تغییر کاربری آن در آینده و بسیاری دیگر از این قبیل بوده و هست که به عنوان عوامل اصلی تهدید و پی آمدهای مخرب به شهرهای جدید میتوانند تلقی شوند. نگاه به آینده به این ترتیب می توان گفت که طرح های توسعه شهری در شکل طرح های جامع – تفصیلی و نیز طرح های جامع – تفصیلی و نیز طرح های آماده سازی نتواسته است ابزارهای مناسب شهرسازی در شهرهای جدید باشند و لذا در جهت بهبود کیفیت شهری چشم انداز آینده شهرهای جدید یاران از دیدگاه طراحی شهری مورد نظر قرار گرفته است و تصور می رود که بحث طراحی شهری می تواند هویت شهری ایجاد کند. کیفیت شهری را بهبود بخشد و شهرهای جدید را به محل های بهتری برای کار و زندگی بهتر تبدیل کند. و اما قبل از اقدام به طرای شهری، بازگشت به گذشته و بازنگری مسائلی که جمعیت پذیری شهرها را با مشکل مواجه ساخته و آسیب های جدی به روند توسعه این شهرها وارد آورده ضروری می باشد. بی شک توجه به کیفیت بصری شهرها نوعی تفکر تجرید و به عبارت دیگر صرفا تکیه بر روابط فرمال از فضاست و در بازگو کردن کیفیت شهر به عنوان مکانی برای زندگی ناتوان است . بلکه باید طراحی شهری را در ورای این گونه دیدگاه های تجریدی و با توجه به عامل انسانی و روابط اجتماعی حاکم بر بازار مسکن دیده و توسعه آینده شهرهای جدید را در طریقی ملموس هدایت کرد.