سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد وحیدنیا – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
رضا وفائی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

بهره وری و مدیریت بهره وری از معیارهای اصلی و اساسی تعالی سازمان هاست و امروزه اهمیت بهره وری در زنجیره ارزش سازمان ها به حدی است که در حال حاضر آن را به عنوان اثر بخش ترین شاخص تعیین میزان موفقیت سازمانها و مزیت رقابتی آنها می دانند. اما اکثر سازمانها بخصوص سازمانهای دولتی از بهره وری پائینی برخوردارند و مسلما برای رسیدن به بهره وری بالا باید اقدامات اساسی لازم را بعمل آورند.
بهره وری مفهومی کلی و جامع می باشد که افزایش آن به عنوان «ضرورت» جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها و پیشرفت و غیره محسوب می شود و بعبارتی بمعنای قابلیت ایجاد ارزش افوزده (productive) می باشد. وجود بستر مناسب و آمادگی سازمانی برای ایجاد هر تغییر و تحولی در سازمان و بهبود سیستم هاوعملکردها یکی از پیش نیازهای اساسی برای تضمین موفقیت می باشد، گرچه ممکن است مسائل و مشکلات دیگری نیز در سر راه باشند که باید شناساییو مرتفع گردند. بهر حال استقرار سیستم رشد بهره وری از مسائل مهم و اساسی در کلیه سازمانها و صنایع، بخصوص صنعت برق است و در این مقاله کوشیده ایم موضوع را تا حدودی تشریح کنیم و آسیب ها و مشکلات احتمالی در راه پیاده سازی سیستم بهبود و رشد بهره وری را شناسایی نموده و مورد تحلیل قرار دهیم.
نتایج مطالعات نشان میدهد که نقش عوامل داخلی سازمان بخصوص مدیریت مالی سیستم کیفیت و رشد بهره وری بسیار بالاستهرچند عوامل خارجی نیز تاثیرگذار می باشند ولی نقش آنها کمتر و در حدود ۱۵-۲۰ درصد می باشد.