سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد حسین ایران نژاد پاریزی – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه یزد
فاطمه ایران نژاد – کارشناس مترجمی زبان
مهدی شمسی زاده – پژوهشگر مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی یزد

چکیده:

برخورداری یک شهر از فضای سبز مطلوب به الزامات متعددی بستگی دارد یکی از این موارد شناخت آسیب ها و عوامل خسارت زای فضای سبز می باشد.در این پژوهش فضای سبز شهر یزد مورد مطالعه قرار گرفت.و با انجام برداشت های میدانی آسیب هایی که به گیاهان موجود در فضای سبز شهر وارد می شود مورد کنکاش و شناسایی قرار گرفت.نتایج این مطالعه نشان داد که این آسیب ها را می توان در سه دسته طبقه بندی نمود دسته اول آسیب های ناشی از عوامل بیولوژیکی (آفت بیماریها و علفهای هرز) که ۱۰۶ گونه آفت و ۶۳ گونه بیماری روی گیاهان فضای سبز شهر یزد شناسایی شد.۹ آفت با میزان اهمیت زیاد خسارات بیشتری به فضای سبز شهر یزد وارد می نمایند.دسته دوم آسیب های ناشی از عوامل فیزیکی و انسانی بوده اند که ۷ عامل خسارت جدی تری وارد می نمایند .دسته سوم تنشهای محیطی و آسیب های ناشی از آنها می باشد که در شهر یزد تنشهای مربوط به بادهای داغ وخشک تابستان افتاب سوختگی سرمازدگی و تنش ناشی از رقابت و آللوپاتی به برخی از گیاهانآسیب می رساند.مدیریت بهنگام آفات و بیماریها بهره گیری از گونه های گیاهی متناسب با اقلیم و شرایط محیطی حاکم و افزایش آگاهی های مردم می تواند به کاهش آسیب های فضای سبز شهری منجر شود.