سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهزاد پورامن – کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی مدیر امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه هوا فضا

چکیده:

به سرمایه انسانی در سازمان ها و موسسات در قدر و اندازه واقعی آن توجه نمی شود نظامهای اداری در قالب و ساختار متمرکز با ادبیات از پیش مشخص شده در زمینه قوانین و مقررات و رویه های آن بوده ودست کاری فرایندها، اهداف و وظایف مورداتفاق نظر در دستگاهها امری دست نیافتنی گردیده است کارکنان در طول اجرای وظایف سازمانی خود امده اند تا کا رخود را با نهایت راستی و درستی به اتمام رسانندلاکن دلائلی که ذکر آن خواهد گذشت موجب شده است که مسیر هموار تحول در سراشیبی ناهمواری قرارگیرد و آنچه که از سازمان ها انتظار می رود در عمل برخلاف مصالح کشور شده و هم اندیشی ها و همایشها و سمینارهای مختلف نیز به دلیل این حساسیت ها طی سالهای اخیر فزونی یافته تا دلایل این امر از زبان و قلم صاحب منصبان روشنفکران و پژوهشگران به بوته نقد کشیده شود.