سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

می توان نظام مشارکت را میراث نظام مردم سالار یونان کهن دانست. لیکن احیای دوباره‌ی آن از دویست سال پیش در روند تغییر نظام‌های حکومتی کشورهای غربی آغاز گردید. همراه با مشارکت مردم در نظام‌های سیاسی و شرکت آن ها در تعیین سرنوشت خویش، پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای صنعتی موضوع مشارکت صنعتی، موضوع مشارکت در بازرگانی و صنعت نیز مطرح و به تدریج توسعه یافت. اهدافی که در این نظام تعقیب می شد عبارت بودند از:افزایش میزان بهره‌وری تولید، پرتوان کردن سازمان های بازرگانی و صنعتی، توانمند سازی نیروی کار و فراهم آوردن امکانات مالکیت مردم.برای برقراری نظام مشارکت در سازمان ها، روش های بسیار متنوعی وجود دارد که از نظر پیچیدگی و پیشرفته بودن، نیاز به حمایت سازمانی و اثربخشی در پیشبرد تغییر با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. نظام پیشنهادها یکی از روش های برقراری نظام مشارکت می باشد. این نظام، یکی از روش های انسان محور، برای ارتقاء بهره‌وری است که مدت های مدیدی است در بسیاری از سازمان ها اجرا می‌گردد.