سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش دانشجویی آسیب شناسی اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مریم عشق پور – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نگاهیبه تحلیل های اقتصاددانان دوره های اخیر پیرامون مشکلات اقتصادی بخش کلان اقتصاد ایران و علت یابینابسامانی متغیر ها ، ایجاد این وضعیت نامطلوب و چاره جویی جهت بهبود وضعیت آن ؛غالبا نمایان گر این واقعیت است که بررسی وضعیت عمومی چرخه اقتصاد کلان که می تواند نشان دهندهسطح رفاه جامعه باشد در لایه های ابتدایی باقی مانده است.به عنوان مثال پدیده هایی چون بیکاری،بیکاری پنهان ، اختلافات کارگر وکارفرما؛ مشکلات قانون کار؛ مشکلات اتحادیه های کارگری… از بررسی ژرف و عمیق بی نصیب مانده اند.با این دیدگاه که پدیده های اقتصادی ریشه در رفتارهای اقتصادی عاملان یک جامعه دارد؛ این رفتار ها به خودی خود از نهادهای اقتصادی که متاثر از بینش ها ، ارزش ها و اصول اخلاقی جامعه می باشند نشات می گیرد. با توجه به اینکه قواعد اخلاقی بخشی از مبانی یک نظام اقتصادی است که تاثیر قابل توجهی بر روی نهادها و به دنبال آن رفتارهای اقتصادی دارد ،پدیده ها ی اقتصادی نیزدارای پیشینه ای در اصول اخلاقی میباشد. این مقاله به ارتباط بین اخلاق و اقتصاد تمرکزنموده و با رویکردی تحلیلی بررسی می کنداخلاق چگونه و چه آسیب هایی برای نهاد کار و به تبع آن اقتصاد ایران خواهد داشت؛ بدین منظور از مفاهیم فلسفه اخلاق و اخلاق کاربردی استفاده می شود.