سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله زابلی – مربی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
کمال لطیفی قرمیش – کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چکیده:

حوادث غیر مترقبه نظیر سیل، زلزله و جنگها از دیرباز در جهان وجود داشته و صدمات و زیانهای فراوانی را به جامعه بشری تحمیل کرده است. از حدود ۴۰ نوع بلای طبیعی شناخته شده در جهان، ۳۱ نوع آن تاکنون در ایران رخ داده و کشور ما را جزو ۱۰ کشور حادثه خیز دنیا قرار داده اس. در یک حادثه فاجعه انگیز که جامعه دچار آسیب می شود، ساختمانها و تجهیزات ، فراورده ها و مسیرهای اصلی و کلیه امکانات ضروری در بیمارستان باید فعال نگهداشته شوند، و بیمارستان باید قادر به ادامه فعالیت و ارائه خدمات برای بیماران بستری و حفظ و حراست کامل از سلامتی و جان پرسنل خود باشد. یک بیمارستان معمولا با دو نوع فوریت خارجی و داخلی سر و کار دارد که گاهی با هم رخ می دهند. بدون در نظر گرفتن نوع فوریت، موسسه بایدتوان ارائه خدمات خود را در کوتاهترین زمان ممکن داشته و منابع انسانیو پشتیبانی خود را در جهت ارائه خدمات ضروری و مورد نیاز ساماندهی و هدایت نماید.
روش پژوهش: مقاله حاضر از توصیفی است که به روش پیمایشی انجام گرفته است. هدف از تحقیق در این پژوهش شناسایی نقاط آسیب پذیر بیمارستان ها در شرایط بحرانی است.
بحث و نتیجه گیری: مسائل فوق باعث شده اند که تدوین و استقرار برنامه های پیشگیری از حوادثو کاهش اثرات آنها در صورت بروز در بیمارستانها به منظور تقلیل آسیب پذیری این موسسات و بدلیل نقش بسیار حساس آنها درتامین سلامتی و حفظ جان انسانها، از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرند. با تدوین و استقرار برنامه های مناسب و بازرسی و بازدیدهای منظم و نگهداری مطلوب می توان اطمینان حاصل نمود که تجهیزات کلیدی و اغلب پر هزینه بیمارستان قابلیت حفظ عملکرد مطلوب و منظم را خواهند داشت که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.