سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامحسین زمانی – دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
کیومرث زرافشانی – دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

هر اتفاق طبیعی غیر مترقبه ناگهانی که موجبات تضعیف و از بین رفتن توانمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی مانند خسارات جانی و مالی، تخریب تاسیسات زیر بنایی،و کاهش زمینه های اشتغال درجامعه را فراهم آورد به عنوان بلایای طبیعی معرفی می شود. از مصادیق بارز این موضوع می توان زلزله، سیل، خشکسالی ، آفات طبیعی، آتشفشان و آتش سوزی جنگلها و پدیده های جوی نام برد. در طبیعت خشک و خشن فلات ایران انگار یک همزیستی اگرچه مرگبار اما تحمیلی و قبول شده، بین انسان و طبیعت وجود دارد. تمدن شکل گرفته کنونی در فلات ایران سعی دارد که خود را با پدیده شوم – تحمیلی و رو ب گسترش خشکسالی همخوان نماید. خشکسالی با وارد آوردن سالیانه ۱۲ هزار میلیارد ریال خسارت، یک واقعیت طبیعی و اقلیم کشور ما است که چند سالی است که جزء حوادث سالیانه بشمار می رود.
یکی از ابعاد روانشناختی خشکسالی ، آسیب پذیری است که مطالعه آن می تواند به پیشگیری ، کنترل و مقاوم سازی کشاورزان کمک کند. هدف از این مطالعه که با روش کتابخانه انجام شده است، بررسی ابعاد سه گانه آسیب پذیری خشکسالی و معرفی روش آموزش CBT به منظور تقویت رفتار انطباقی کشاورزان درمقابل خشکسالی می باشد. نتایج این بررسی می تواند برنامه ریزان کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی را برای پیشگیری قبل از بروز بلا یاری دهد.