سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی آرزومندی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

طراحان معمولا درطرح لرزه ای پایه های پل بتن مسلح، اثر مولفه قائم زلزله را در نظر نمی گیرند. حال آنکه اندازه گیریهای حرکت زمین در طول زلزله های گذشته نشان می دهد که حداکثر شتاب قائم می تواند با حداکثر شتاب افقی زلزله برابری کند یا ممکن است حتی مقداربزرگتری داشته باشد. در تحقیقاتی که نتایج آن در این مقاله ارائه می گردد مطالعه موردی بر روی یک پل واقعی بتن مسلح انجام شده است. در این مطالعه، پایه میانی پل با استفاده از نرم افزار اجزا محدود شبیه سازی شده است و تحت اثر شتاب نگاشت سه زلزله طبس، نورتریج و کوبه مورد تحلیل خطی و غیر خطی بصورت جداگانه در دو حالت ۱- فقط مولفه افقی زلزله -۲ مولفه های افقی و قائم زلزله بصورت توام قرار گرفته است. در انتها با مقایسه پارامترهای مختلف آن از جمله نیروی محوری، نیروی برشی، کرنش محوری، کرنش برشی و … اثرات مولفه قائم زلزله در آسیب پذیری پایه های این پل مورد بررسی قرار گرفته است.