سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران قوامی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

گسترش روزافزون سرویسهای مخابراتی مختلف و همچنین محدودیتهای ذاتی منابع مخابراتی، استفاده از تکنیکهای پیچیدهتر جهت استفاده بهینه از منابع و افزایش کیفیت مخابراتی را ضروری ساخته است . در این بین سیستمهای طیف گسترده به دلیل مزایای متعددشان از جمله مقاومت در برابر تداخلهای مختلف، مقابله با اثرات مخرب انتشار چند مسیره و همچنین افزایش امنیت اطلاعاتی از
استقبال گستردهای برخوردار شدهاند . استفاده از این تکنیک در سیستمهای اتوماسیون توزیع صنعت برق نیز علاوه بر مزایای یاد شده، موجب سهولت در اخذ مجوز فرکانسی و استقلال نسبی از دیگــــر سازمانها میگردد . از اینرو در گروه مخابرات پژوهشگاه نیرو تصمیم به طراحی و ساخت مودم رادیوئی طیف گسترده با کاربرد خاص در اتوماسیون توزیع گرفته شد که در حال حاضر در
مراحل پایانی قرار دارد . ویژگیهای خاص این سیستم، استفاده از پروتکلهای مخابراتی متداول را غیر ممکن ساخته است . بنابراین پروتکل مخابراتی این سیستم کاملا بصورت اختصاصی طراحی و پیادهسازی شده است . در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بیان نیازها و محدودیتهای طراحی، ساختار پروتکل طراحی شده و چگونگی عملکرد آن به اختصار معرفی شوند