مقاله آشنايي با روش تدريس سخنراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: آشنايي با روش تدريس سخنراني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراگير
مقاله سخنراني
مقاله روش تدريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل افروزشهري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني زاده مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از مراحل مهم در طراحي آموزشي، انتخاب روش تدريس است. مدرس بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعيين وسيله، بايد خط مشي مناسب تدريس را انتخاب کند و در اين تصميم گيري، بايد به سه موضوع “ماهيت و طبيعت فراگيران”، “محتواي موضوع” و “محدوديت هاي زماني” توجه داشته باشد. يکي از روش هايي که سابقه طولاني در نظام هاي آموزشي دارد، تدريس به روش سخنراني است. ارايه اصول، مفاهيم و حقايق به طور شفاهي از طرف مدرس و يادگيري از طريق گوش کردن و ياداشت برداشتن از طرف فراگير، اساس اين روش را تشکيل مي دهد و توضيح و توصيف پديده ها از سوي مدرس نقش عمده اي دارد. روش سخنراني داراي مراحل آمادگي، مقدمه، محتوا، متن و جمع بندي است که در صورت اجراي خوب، با مهارت و با انگيزه، مي تواند تاثير مطلوب و اثربخشي بالايي در فراگيران داشته باشد.
نتيجه گيري: در روش سخنراني باتوجه به ماهيت موضوع، توانايي و علاقه فراگير و مقتضاي زماني بايد فراگيران را به نوعي در کلاس و مباحث درگير نموده و مشارکت داد که از پويايي و فعال بودن لازم برخورار شوند.