سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نسرین عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیمه دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

چکیده:
بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات درابعاد مختلف درصنعت بیمه تاثیرات شگفت بیمه الکترونیکی راپیش ازپیش نمایان ساخته است .مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات شامل افزایش فروش ،کارایی کسب وکار، افزایش خودکارسازی فرآیندها وکاهش هزینه های عملیاتی و. . .موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است.یکی ازکاربردهای مهم تجارت الکترونیکی ارائه خدمات جدید بیمه ای وکاهش هزینه هاازطریق بیمه های الکترونیکی است.نتایج مطالعات نشان می دهد اجرایی شدن بیمه های الکترونیکی درکشورباتوجه به عدم وجود به کارگیری پول الکترونیکی ، فقدان قوانین ومقررات ضروری ، عدم فرهنگ سازی وغیره …مستلزم انجام اقداماتی درجهت فراهم سازی زیر ساخت های فنی ومخابراتی وحقوقی وقانونی است.بیمه های سنتی به دلیل سرعت پایین وهزینه های بالا درشرایط گسترش تجارت الکترونیکی پاسخگو نبوده ونیازبه طراحی فضای مناسب اجرایی ،قانونی و…جهت فعالیت بیمه ها به شکل الکترونیکی رااجتناب ناپذیر ساخته است.باتوجه به گسترش روزافزون استفاده ازفناوری اطلاعات واینترنت کلیه نهادها وسازمان های مرتبط باصنعت بیمه نیزهمگام بااین پیشرفت هادرجهت تسریع وارائه خدمات بهتربه مشتریان خودنیازمنداستفاده ازفناوری جدیدبیمه الکترونیک می باشندلذادراین مقاله قصدداریم به معرفی بیمه الکترونیکی بپردازیم