سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید سماوات – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

چکیده:

از هنگامی که بشر بطور سیستماتیک کشت و زرع را آغاز نمود سوزاندن بقایای گیاهی نیز جز جدائی ناپذیر مدیریت زراعی گردید در کشاورزیم درن نیز این امر همچنان ادامه دارد و در بعضی از محصولات نها راه اقتصادی در مدیریت ضایعات بشمار می آید. سوزان بقایای گیاهی به موظر های گوناگون انجام می پذیرد.