سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران فلاحی – کارشناس ارشد شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)

چکیده:

سازه های بتن آرمه ، بخشی از ساختمانهای قابی را تشکیل داده و در کشور ما جزو ساختمانهای بسیار متداول می باشند . استفاده از این گونه ساختمانها بصورت فراگیر از حدود سالهای ۱۳۳۰ در کشورمان آغاز شده، اما به علت عدم طراحی دقیق و مبتنی بر آئین نامه های مهندسی مربوطه، عدم استفاده از سیستم سازه پایدار و ساخت و سازه های نامناسب، اکثر ساختمانهای موجود را می توان جزو ساختمانهای نیمه مقاوم و یا غیر مقاوم طبقه بندی کرد. هدف اصلی از این مقاله عبارتست از ارائه راهنمائی هایی به منظور مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای غیر مقاوم و یا نیمه مقاوم بتن آرمه، براساس روش ارائه شده در آئین نامه های مقاوم سازی لرزه ای ساختمانها.